Tienpidon tunnusluvut

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen tieverkon pituus on noin 12 % Suomen tiestöstä, mutta alueella syntyy kolmannes koko maan liikennesuoritteesta.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tienpidosta Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Alueen tieverkon pituus on noin 12 % koko maan tiestöstä, mutta siellä syntyy kolmannes koko maan liikennesuoritteesta ja alueella asuu useampi kuin joka kolmas suomalainen. Myös kuljetussuorite on alueella poikkeuksellisen suuri, neljännes koko maan kuljetussuoritteesta. Alue on kiistatta Suomen elinkeinoelämän keskiössä ja sinne on keskittynyt paljon myös valtakunnallista logistiikkaa.

Näiden kolmen maakunnan alueella asuu kaksi miljoona ihmistä, joista reilut 1,6 miljoonaa Uudellamaalla. Myös liikenne ja liikkuminen ovat painottuneet Uudellemaalle ja erityisesti Helsingin seudulle. Suomen vilkasliikenteisimmät tiet sijaitsevat tällä alueella, jossa myös ruuhkautuminen on aito ongelma. Alueen väestön kasvu on nopeaa. On ennustettu, että tulevien kahden vuosikymmenen aikana Suomen väestönkasvusta 80 % tulee kohdistumaan tänne. Tämä asettaa korkeat odotukset ja paineet myös alueen liikennejärjestelmän kehittämiselle ja toimivuudelle, ja siten myös tienpidolle.

Alueella on suuri merkitys koko maan kehitykselle ja kansantaloudelle. Täällä sijaitsee lähes puolet koko maan työpaikoista ja työmatkaliikenne on vilkasta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle sukkuloi päivittäin seudun ulkopuolelta noin 120 000 työmatkalaista. Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen yhdistää ainutlaatuinen kasvuvyöhyke, Suomen kasvukäytävä, jonka rungon muodostavat päärata ja valtatie 3.

Toimintaympäristön ja liikenteen tunnuslukuja

 

Moni alueen toiminnoista palvelee koko maata. Helsinki–Vantaa on maan merkittävin kansainvälinen lentoasema: yli 90 % Suomen kansainvälisestä matkustajaliikenteestä kulkee sen kautta. Samalla se on merkittävä logistinen solmukohta myös rahtiliikenteelle. Porvoossa sijaitsee Suomen suurin satama sekä merkittävä öljynjalostamo, jonka kautta polttoainejakelu suureen osaan Suomea hoidetaan. Myös Helsingin satama on yksi Suomen suurimmista, ja sen kautta kuljetettu tavara vastaa arvoltaan kolmannesta Suomen ulkomaankaupasta.

Uudenmaan suuresta taloudellisesta merkityksestä johtuen alueen liikennejärjestelmän ja tiestön toimivuus on tärkeää myös muulle Suomelle.