Tienpidon näkymiä

Lähivuosien tärkeimpiä tavoitteita on korjausvelan vähentäminen.

Talous

Uudenmaan ELY-keskus vastaa Suomen vilkkaimmin liikennöidyn ja valtakunnallisesti merkittävimmän alueen tienpidosta. Alueeseen kuuluvat Uusimaa sekä Kanta- ja Päijät-Häme.

Tienpitoa on jo pitkään toteutettu suhteellisen niukkuuden vallitessa. Määrärahat ovat riittäneet juuri ja juuri, kun jatkuvasti on etsitty tehokkaampia tapoja toteuttaa hankkeita ja säästöjä on haettu myös korjauksia lykkäämällä sekä toteuttamalla kevyempiä korjauksia perusparannusten sijaan. Kunnat ja yhä useammin myös elinkeinoelämä ovat osallistuneet niille tärkeiden hankkeiden rahoitukseen. Tästä huolimatta huonokuntoisen tiestön määrä on jatkuvasti kasvanut.

Myös poliittiset päättäjät ovat heränneet huomaamaan tilanteen. Hallitus panostaa tienpitoon korjausvelkarahoituksen ja perusväylänpidon lisärahoituksen muodossa, joiden myötä olemme saaneet 100 miljoonan euron lisäyksen Uudenmaan ELY-alueen tieverkon rahoitukseen.

Tämä näkyy lukuisina työmaina, esimerkiksi valtatiellä 1 Munkkivuoren ja Kehä III:n välillä ja valtatiellä 2 Forssan eteläpuolella. Lisärahoituksella pystytään pysäyttämään korjausvelan kasvu kuitenkin vain tilapäisesti. Toiveissamme on tienpidon rahoituksen nostaminen pysyvästi nykyistä korkeammalle tasolle.

 

Digitalisaatio

Digitalisaatio on vahvasti esillä Suomen liikennepolitiikassa. Uudenmaan ELY-keskuksen toiminnassa digitalisaatio konkretisoituu liikenteen hallinnan kokeiluprojektissa, jonka avulla päästään testaamaan tutkailmaisimien käyttöä valtatiellä 1 välillä Munkkiniemi–Kehä III. Tieosuuden ongelmia ovat ruuhkautuminen ja laajoja häiriöitä aiheuttavat onnettomuudet. Tutkailmaisin havaitsee ajantasaisesti liikenteen hidastumisen ja seuraa, kasvaako jono vai purkautuuko se. Suunnitellun liikenteenohjausjärjestelmän keskeisenä toimintona on ruuhkavaroitusohjaus, joka perustuu ilmaisimilla kerättävään ajantasaiseen liikennetietoon. Kokeilun tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla ruuhkautuvilla tieosuuksilla.

Organisaatio

Maakuntauudistus ja ELY-keskusten lakkauttaminen vuoden 2020 alussa merkitsee huomattavia muutoksia tienpidon organisoinnissa. Tällä hetkellä uudistuksen valmistelun lähtökohtana on malli, jossa maantiet säilyvät valtion omistuksessa ja tienpidon rahoitus siirtyy maakunnille korvamerkittynä erillisrahoituksena. Suurin osa ELY-keskusten liikennevastuualueen henkilöstöstä siirtyy maakuntiin. Kaikkia uudistuksen yksityiskohtia ei vielä ole lyöty lukkoon.

Tavoitteena on, että tienpidon uudelleenorganisointi sujuu jouhevasti. Vaikka muutos on tienpidon parissa työskentelevien kannalta suuri, toivomme että tienkäyttäjien näkökulmasta tienpito jatkuu katkoksitta ja ongelmitta.