Finansieringen av kollektivtrafiken

Tack vare kommunernas finansiering har vi hittills lyckats säkerställa servicenivån.

NTM-centralen använder sina anslag för att tillsammans med kommunerna köpa planeringstjänster och trafik enligt den fastställda servicenivån. NTM-centralen beviljar kommunerna statsunderstöd för trafikupphandlingar, rabatterade biljettpriser samt planering och utveckling. Tack vare kommunernas stora satsningar har man genom samarbete lyckats upprätthålla och utveckla kollektivtrafiktjänsterna. NTM-centralens egen finansiering fokuseras på effektiv och jämlik kollektivtrafik som kommunerna vill satsa på. Enligt landskapslagen är kollektivtrafikfrågorna en frivillig verksamhet för de kommande landskapen, så det återstår att se hur finansieringen av kollektivtrafiken kommer att ordnas.

Tack vare kommunernas finansiering har vi hittills lyckats säkerställa servicenivån. I framtiden är det osäkert hur finansieringen av kollektivtrafiken kommer att se ut, eftersom ordnandet av kollektivtrafiken är en frivillig uppgift för landskapen i den nya landskapslagen.