Joukkoliikenteen järjestäminen

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ja mahdollisuudet yhteyksien järjestämiseen ovat hyvin erilaiset kaupunkiseuduilla ja haja-asutusalueilla.

Liikenteen järjestämismallit vaihtelevat Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Joukkoliikennepalvelut järjestetään markkinaehtoisesti siellä, missä sille on edellytyksiä. Markkinaehtoinen liikenne on keskeisessä asemassa Itä-Uudellamaalla Porvoon paikallisliikenteessä ja Porvoon ja Helsingin välillä sekä osittain Länsi-Uudellamaalla. Osassa kuntia joukkoliikennepalvelut hoituvat vielä pääosin siirtymäajan liikennöintisopimuksilla. Siirtymäajan liikennöintisopimuksilla hoidettava liikenne jatkuu reittiliikenteenä parhaan kysynnän alueilla sekä joissain koulukuljetuksissa. Muilta osin liikennettä pyritään hankkimaan palvelutasopäätöksen mukaisesti ja ELY-keskuksen ja kuntien rahoitusraamien puitteissa.

ELY-keskus tukee markkinaehtoisen liikenteen syntymistä esimerkiksi järjestämällä yhdessä kuntien kanssa koululaiskuljetuksiin perustuvaa avointa joukkoliikennettä kaikkien käyttöön tai ostamalla runkolinjoja syöttävää liityntäliikennettä.

Siellä, missä riittävä palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti, ELY-keskus hankkii joukkoliikennepalveluja resurssiensa puitteissa ja yhteistyössä kuntien kanssa. Kunnat edistävät joukkoliikennematkustusta rahoittamalla liikennepalvelujen hankintaa sekä tukemalla kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen hintoja. ELY-keskus tukee joukkoliikennematkustusta myöntämällä valtionavustusta lipputukiin ja kunnille paikallis- ja palveluliikenteisiin sekä joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin.

Julkisten liikenteen palvelujen säilyttäminen pienemmän kysynnän alueilla ja aikoina on haastavaa. Jo nyt erilaisten kutsu- ja palveluliikenteiden rooli on merkittävä, mutta jatkossa erilaiset julkisen liikenteen palvelut ja eri hallinnonalojen kuljetukset on saatava nykyistä helpommin ja avoimemmin asiakkaiden yhteiseen käyttöön. ELY-keskus on omien rahoitusmahdollisuuksiensa puitteissa mukana vaikuttamassa järkevien, kunta- ja hallintorajoista riippumattomien alueellisten kokonaisuuksien muodostumiseen ja uusien toimintamallien kokeilemiseen.