Joukkoliikenteen palvelutaso eri alueilla

Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueelta pendelöi päivittäin noin 90 000 henkilöä pääkaupunkiseudulle.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella joukkoliikenteen järjestämisen edellytykset, tarpeet ja myös kuntien tahtotila panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen vaihtelevat suuresti. Joukkoliikenteen suosion kasvattamiselle on hyvät edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa liikenteessä. Muualla pyritään varmistamaan julkisen liikenteen peruspalvelut. Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueelta pendelöi päivittäin noin 90 000 henkilöä pääkaupunkiseudulle. Pendelöinti painottuu Keski- ja Länsi-Uudellemaalle, joissa on myös suurin joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali.

Keski-Uudenmaan kunnat näkevät joukkoliikenteen tärkeänä kilpailukykytekijänä ja panostavat vahvasti korkeaan palvelutasoon. Uudenmaan ELY-keskus on mukana liikenteen hankinnoissa, ja julkisen rahoituksen avulla on saavutettu huomattavasti korkeampi palvelutaso kuin palvelun kysyntä Keski-Uudellamaalla olisi muuten mahdollistanut.

Pääradan ja rantaradan vaikutusalueella Keski-Uudellamaalla ja Länsi-Uudellamaalla junaliikenteen merkitys kulkutapana on hallitseva ja sujuvien julkisen liikenteen matkaketjujen merkitys on keskeinen. ELY-keskus ja kunnat järjestävät liityntäliikennettä asemille ja muille tärkeille solmupysäkeille sekä sujuvoittavat matkaketjuja erilaisilla liityntäpysäköintijärjestelyillä. Lohjan, Nurmijärven, Tuusulan ja Vihdin yhteyksissä taas korostuvat korkeatasoiset bussiyhteydet pääkaupunkiseudulle.

Porvoossa sekä Porvoon ja Helsingin välillä liikenne hoidetaan markkinaehtoisesti. Kunnan ja ELY-keskuksen roolina on tehdä yhteistyötä ja neuvotella liikenteenharjoittajien kanssa, jotta toisaalta pystytään parantamaan markkinaehtoisen liikenteen toimintaedellytyksiä ja toisaalta varmistamaan, että palvelutaso vastaa myös viranomaisen näkemyksiä liikennetarpeesta.

Forssan seudulla, Riihimäen seudulla kaupunkiliikennealueen ulkopuolella sekä Itä-Uudenmaan pohjoisosien kunnissa tavoitteena on toteuttaa välttämättömät joukkoliikennepalvelut avoimena henkilöliikenteenä kuntien ja ELY-keskuksen liikennettä yhdistellen. Tavoitteena on nykytason säilyminen, jolloin turvataan lähinnä koululaisten ja opiskelijoiden matkat ja mahdollistetaan työmatkat.