Liikenteen linjaukset

Merkittävä osa koko Suomen rakentamisesta ja liikenteestä keskittyy Uudellemaalle, mikä aiheuttaa haasteita maankäytön suunnittelulle.

Valtakunnalliset liikennepoliittiset painotukset, kuten käyttäjien tarpeista ja yhteiskunnan odotuksista lähtevä palvelutasolähtöinen suunnittelu, nostavat uusia painotuksia esiin myös tienpidon näkökulmasta. Liikenne nähdään kokonaisvaltaisena palveluna. Digitalisaatio muuttaa liikennejärjestelmää ja samalla sekä asettaa ELY-keskuksen toiminnalle uusia vaatimuksia että tuo siihen uusia mahdollisuuksia.

 

Liikkumisratkaisut kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Liikenteen kehittäminen on aina vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen, työpaikkoihin ja alueen palvelurakenteeseen. Lisäksi ratkaisut on sovitettava eri liikkujaryhmiä ja kuljetusten tarpeita mahdollisimman hyvin palveleviksi. Tarpeiden yhteensovittaminen on olennainen osa kaikkea Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaa, mutta konkreettisimmin se toteutuu liikennejärjestelmätyössä, jossa olemme vahvasti mukana. Lisäksi teemme jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa alueellisten liikennejärjestelmäkokonaisuuksien kehittämiseksi.

Liikennejärjestelmätyö on hallintorajat ylittävää yhteistä suunnittelua, osallistumista ja toimenpiteiden jatkuvaa yhteensovittamista. Uudenmaan ELY-keskus osallistuu esimerkiksi maankäytön ja alueiden kehittämisen suunnitteluun, liikenneturvallisuustyöhön, ympäristöyhteistyöhön sekä kävelyn ja pyöräilyn, joukkoliikenteen, kuljetusten ja liikennepalveluiden suunnitteluun. Yhdyskuntarakenteen kestävyys on yhteinen tavoite kaikille yhteistyömuodoille.

Lue lisää liikennejärjestelmätyöstä