Joukkoliikenteen rahoitus

Kuntien rahoituksen ansiosta joukkoliikenteen palvelutaso on saatu toistaiseksi turvattua.

ELY-keskus ostaa määrärahakiintiöllään yhdessä kuntien kanssa palvelutasomäärittelyn mukaista liikennettä, sekä hankkii suunnittelupalveluja. Kunnille ELY-keskus myöntää valtionavustuksia liikenteiden hankintoihin, matkalippujen hinnanalennuksiin sekä suunnitteluun ja kehittämiseen. Kuntien voimakkaan panostuksen ansiosta joukkoliikennepalveluja on kyetty yhteistyössä ylläpitämään ja kehittämään. Omassa rahoituksessaan ELY-keskus keskittyy vaikuttavaan ja tasapuoliseen joukkoliikenteeseen, johon kunnat haluavat panostaa. Tulevissa maakunnissa joukkoliikenneasioiden hoito on maakuntalain mukaan vapaaehtoinen toiminto, joten jää nähtäväksi, miten joukkoliikenteen rahoitus järjestyy.  

Kuntien rahoituksen ansiosta joukkoliikenteen palvelutaso on saatu toistaiseksi turvattua. Tulevaisuudessa joukkoliikenteen rahoituksen rakentuminen on epävarmaa, koska uudessa maakuntalaissa joukkoliikenteen järjestäminen on maakunnille vapaaehtoinen tehtävä.