Painumat

Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkolla on seurannassa yli 200 painumakohdetta. Terävä, epätasainen painuma voi haitata tienkäyttäjää ja tien kunnossapitoa. Se voi myös olla liikenneturvallisuusriski erityisesti suurilla nopeuksilla ajettaessa.

Tavallisin ja edullisin korjaustoimenpide painumille on päällysteellä oikaisu. Pehmeällä pohjamaalla oikaisulla saavutettu hyöty voi olla lyhytikäinen, sillä saven painuminen jatkuu. Pohjanvahvistus ratkaisee ongelman pidemmäksi aikaa.

Painuminen voi pahimmassa tapauksessa olla merkki alkavasta sortumasta. Paalutetun penkereen painuminen on vakava merkki korjaustoimenpiteiden tarpeesta. Kriittisimmissä kohteissa on tälläkin hetkellä vaurioituneita puupaaluja, jotka voivat pettää äkillisesti. Paalujen pettäessä vauriot voivat olla niin pahoja, että tie on katkaistava ja korjaus aloitettava välittömästi. Puupaalutus korvataan teräsbetonipaaluilla ja paalulaatalla. Paalutuksen uusiminen on yleensä kallista, etenkin jos joudutaan turvautumaan hintaviin kiertotieratkaisuihin.

Edullisempaa olisikin korjata tie ennen pohjarakenteiden pettämistä. Sortumavaarakohteita ovat esimerkiksi huonokuntoisilla puupaaluilla olevat paalulaatat suolla. Näiden kohdalle suunnitellaan uusi paalulaatta kokonaan uudelle tielinjaukselle. Nykyisen tien tulisi olla vielä ajokuntoinen, kun uutta paalulaattaa ja tielinjaa rakennetaan. Reagoiminen ajoissa on tässäkin tapauksessa edullisempaa kuin vahingon pahenemisen odottelu.