Siirry sisältöön

Etusivu Talous ja toimintaympäristö Esipuhe

Esipuhe

Tienpitoa väylien palvelukyky varmistaen

Mennyt talvi ja kevät ovat olleet tienpidon näkökulmasta eteläisessä Suomessa poikkeavia. Talvi tullessaan oli runsasluminen. Kevään tullen pakkasen ja plussan puolella sahaava lämpötila rikkoi päällysteitä ennennäkemättömällä tavalla. Kesäkaudelle suunniteltujen toimenpiteiden hankinnat käynnistyivät materiaalien ja polttoaineiden hintapiikissä, jonka etenemistä on edelleen vaikea ennustaa. Hankintojen markkinatilannetta tasoittaa urakoiden sitominen harkitusti kustannusindekseihin, mutta tienpitäjä laskee eurojen riittävyyttä töiden valmistumiseen asti. Toimintaympäristössä tapahtuvat jatkuvat muutokset hallitsemme asiantuntijuudella, joka koskee niin alueen tieverkon kuin koko liikennejärjestelmän toiminnan tuntemusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueella toimintaa suunnataan erityisesti kolmen strategisen kärjen toimenpiteissä tavoitteena kestävä liikkuminen, elinvoimaa alueelle ja turvallinen liikenne. Taustalla ovat valtakunnalliset tavoitteet kestävästä, saavutettavasta ja tehokkaasta liikennejärjestelmästä (Liikenne 12). Jatkamme jalankulun ja pyöräilyn väylien toteuttamista kuntien kanssa ja osana MAL-sopimuksia. Tavoittelemme erityisesti tavaraliikenteen reiteillä tasaista nopeustasoa eri toimenpitein ja suunnittelemme myös rakentamisen tavat kiertotaloutta ja vähäpäästöisyyttä suosiviksi. Joukkoliikenteessä turvaamme palvelut erityisesti tärkeimmillä opiskelu- ja työmatkayhteyksillä tavoitteena kasvattaa kulkutavan suosiota. Kaupunkiseutujen saavutettavuuden varmistamme erityisesti keskeisiin solmuihin – satamiin ja terminaaleihin, vähäliikenteisemmillä teillä turvaamalla tien käytön ja merkitsevyyden mukainen tien kunto. Yksityisteiden avustuksilla mahdollistamme osaltamme tiekuntia ylläpitämään hallinnoimansa tiestö käyttöä vastaavassa kunnossa. Jatkamme myös aktiivista ja vaikuttavaa turvallisuusyhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa tunnistaen ja toteuttaen kustannustehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä.

Tämä tienpidon ja liikenteen suunnitelma nivoutuu parantamishakkeiden osalta kiinteästi Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan, esittäen Uudenmaan ELY-keskuksen parantamishankekohteita seuraavalle nelivuotiskaudelle. Toisaalta esillä ovat myös merkittävimmät käynnissä olevat suunnittelukohteet, jotka kytkeytyvät investointiohjelmassa ehdolla oleviin kehittämishankkeisiin. Tieverkon parantamis- ja kehittämistarpeet syntyvät mm. elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden, pyöräilyn olosuhteiden parantamisen, maankäytön kehittämisen sekä tien kunnon ja liikennöitävyyden ylläpidon tarpeista. Alueen tienpidon ja liikenteen keskeiset pullonkaulat on tunnistettu myös Traficomin ylläpitämässä liikennejärjestelmän strategisessa tilannekuvassa.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelman toteutumiseen vuoden 2022 jälkeen sisältyy epävarmuutta liittyen käytössä olevaan väylärahoitukseen. Toteutamme suunnitelman mukaisia toimenpiteitä tulevien vuosien rahoituksen puitteissa toimenpiteiden vaikuttavuus ja toteutusvalmius huomioiden sekä väylien päivittäinen hoito ja ylläpito varmistaen.

Tieverkko on kansallisomaisuus, jonka palvelukyky säilyy vain pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella tienpidolla.

 

Kesäkuussa 2022

Päivi Nuutinen
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja

                                                           Kuva Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Päivi Nuutisesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva: Sirpa Pöllänen