Siirry sisältöön

Etusivu Talous ja toimintaympäristö Tienpidon toimintaympäristö

Tienpidon toimintaympäristö

Karttakuva Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnista.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tienpidosta Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Näiden kolmen maakunnan alueella asuu kaksi miljoonaa ihmistä. Alueen tieverkon pituus on noin 12 % koko maan tiestöstä, mutta siellä syntyy kolmannes koko maan liikennesuoritteesta. Myös raskaan liikenteen osuus on alueella poikkeuksellisen suuri, noin neljäsosa koko maan kuljetussuoritteesta.

Toimialueella sijaitsevat Suomen vilkasliikenteisimmät tiet. Valtatien 4 voidaan luonnehtia olevan Suomen maantiekuljetusten selkäranka, jonka eteläisimmän osan liikenteellinen toimivuus heijastuu kauas maan muihin osiin. Helsinki, Hämeenlinna ja Tampere yhdistyvät Suomen kasvukäytävällä, jonka rungon muodostavat päärata ja valtatie 3.

Alueella on valtaosa Suomen elinkeinoelämän toimijoista ja paljon valtakunnallista logistiikkaa. Helsinki–Vantaa on maan tärkein kansainvälinen lentoasema. Samalla se on tärkeä logistinen solmukohta myös rahtiliikenteelle. Porvoossa sijaitsee Suomen suurin satama sekä merkittävä öljynjalostamo, jonka kautta hoidetaan polttoainejakelu suureen osaan Suomea. Inkoon satamassa valmistui LNG-terminaalilaivan käyttöönotto joulukuussa 2022. Helsingin satama on yksi Suomen suurimmista, ja sen kautta kuljetettu tavara vastaa arvoltaan kolmannesta Suomen ulkomaankaupasta. Helsingin sataman suunnitelmissa on keskittää jatkossa kaikki Viron liikenne Länsisatamaan, joka muokkaa merkittävästi liikennejärjestelyjä Länsiväylän päässä mm. uuden satamatunnelin myötä. Alueella vähennetään kivihiilen käyttöä energiantuotannossa ja korvaavaa tuotantoa on toteutettu mm. biomassaa käyttävillä voimalaitoksilla, kuten Helsingin Vuosaaressa vuoden 2022 lopulla aloittaneella uudella biolämpölaitoksella.

Taulukko: Toimintaympäristön ja liikenteen tunnuslukuja

Uudenmaan ELY-keskusOsuus koko maasta
Väestö 2023 (31.12.2022)henkilöä2 107 09838 %
Väestönkasvu 2000–2022henkilöä342 68090 %
Työpaikat (2021)kpl975 82041 %
BKT (2020)milj. euroa107 14545 %
Maapinta-ala (1.1.2023)km²20 0177 %
Maantiet (1.1.2023)km9 25812 %
Liikennesuorite (1.1.2022)milj. autokm.10 84630 %
Tavaraliikenteen kuljetussuorite (2021)milj. tkm.6 70324 %
Erittäin vilkasliikenteiset tiet (KVL > 15 000 ajon./vrk, 2022)km51656 %
Kävelyn ja pyöräilyn väylät maanteillä (1.1.2023)km116119 %
Henkilövahinko-onnettomuudet (2018–2022)kpl2 86029 %
Perusväylänpidon rahoitus ilman lisärahoitusohjelmia (2023)milj. euroa10716 %
Joukkoliikenteen rahoitus, ELY (2023)milj. euroa818 %

Tilastokeskuksen uusimmassa väestöennusteessa on arvioitu, että tulevien kahden vuosikymmenen aikana Suomen väestö kasvaa vain hieman, kun väestön kehitystä tarkastellaan koko maan tasolla. Kasvu jakautuu maakuntien välillä epätasaisesti. Valtaosassa maakunnista väestö vähenee, kun taas väestön kasvu keskittyy Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle ja Uudenmaan maakuntaan. Ennusteen mukaan väestö kasvaa Uudenmaan maakunnan lisäksi vain Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsee lähes puolet koko maan työpaikoista, minkä myötä työmatkaliikenne on vilkasta. Uudenmaan alueella, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on Suomen suurimmat joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuudet.

Koronapandemian myötä liikennesuorite oli vuonna 2021 edelleen noin 8 % vähemmän Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä ja noin 3 % vähemmän Päijät-Hämeessä verrattuna vuoden 2019 tilanteeseen. Polttonesteiden kuluttajahintojen nopea kallistuminen vuonna 2022 vaikutti osaltaan liikennesuoritteen kehittymiseen. Valtakunnallisesti liikennesuorite oli edelleen vuonna 2021 noin 5 % vähemmän ja vuonna 2022 noin 6 % vähemmän verrattuna vuoteen 2019, mutta muutoksen pysyvyyttä on vaikea arvioida. Etätöiden pysyvämpi lisääntyminen voi työmatkaliikenteen osalta hidastaa paluuta entiselle tasolle.

Vaikka kokonaisuutena katsoen toimialuettamme kuvaakin kasvu ja kehitys, ovat alueiden väliset erot suuria. Saavutettavuuden varmistaminen koko verkolla on tärkeää ja niukkojen resurssien kohdistaminen tehokkaasti ja vaikuttavimpien keinojen valinta kulloisessakin tilanteessa on oleellista.

Palaa alkuun