Liikenteen linjaukset

Merkittävä osa koko Suomen rakentamisesta ja liikenteestä keskittyy Uudellemaalle, mikä aiheuttaa haasteita maankäytön suunnittelulle.

Valtakunnalliset liikennepoliittiset painotukset, kuten käyttäjien tarpeista ja yhteiskunnan odotuksista lähtevä palvelutasolähtöinen suunnittelu, nostavat uusia painotuksia esiin myös tienpidon näkökulmasta. Liikenne nähdään kokonaisvaltaisena palveluna. Digitalisaatio muuttaa liikennejärjestelmää ja samalla tuo ELY-keskuksen toiminnalle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

 

Liikkumisratkaisut kestävässä yhdyskuntarakenteessa  

Liikenteen kehittäminen on aina vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen, työpaikkoihin ja alueen palvelurakenteeseen. Ratkaisut on sovitettava eri liikkujaryhmiä ja kuljetusten tarpeita mahdollisimman hyvin palveleviksi. Tarpeiden yhteensovittaminen on olennainen osa kaikkea Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaa, konkreettisimmin se toteutuu liikennejärjestelmätyössä. Uudenmaan ELY-keskuksessa tehdään jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa alueellisten liikennejärjestelmäkokonaisuuksien kehittämiseksi.

Liikennejärjestelmätyö on hallintorajat ylittävää yhteistä suunnittelua, osallistumista ja toimenpiteiden jatkuvaa yhteensovittamista. Uudenmaan ELY-keskus osallistuu esimerkiksi maankäytön ja alueiden kehittämisen suunnitteluun, liikenneturvallisuustyöhön, ympäristöyhteistyöhön sekä kävelyn ja pyöräilyn, joukkoliikenteen, kuljetusten ja liikennepalvelujen suunnitteluun.

Lue lisää liikennejärjestelmätyöstä.