Förord

Vägarna och trafiken–en del av vår vardag

I början av 2016 utstakades en trafikstrategi fram till 2025 för NTM-centralen i Nyland. Vårt mål är att skapa goda förutsättningar och en effektiv logistik för näringslivet. För invånarna strävar vi efter en smidig vardag och möjlighet att välja hållbara färdsätt. En viktig verksamhetsförutsättning för näringslivet är kompetent arbetskraft och därför förenas näringslivets och invånarnas bästa på ett naturligt sätt i pendlingsfrågor. Tillgängligheten är central både för företagen, servicen och invånarna – vardagen är smidig när man enkelt och säkert kan ta sig till jobbet, skolan, affären, fritidsintressen och hem igen.

Vår strategi är inte bara vackra ord. Vi har gått till botten med hur den styr vårt vardagliga arbete. I bästa fall förverkligar vi alla lösningar som underlättar för vägtrafikanterna och som på köpet förbättrar trafiksäkerheten. Trafiklösningarna är dock ofta förenade med många motstridiga perspektiv. Till exempel kanske det lokala näringslivet önskar nya anslutningar till en väg, vilka skulle innebära att hastighetsbegränsningen på vägen måste sänkas. Detta skulle i sin tur fördröja de rikstäckande, längre transportkedjorna. Vår uppgift är att på ett elegant sätt sammanjämka olika intressen och åstadkomma en så bra helhet som möjligt.

Tuovi Päiviö
Direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

 

Nu är vi inne på NTM-centralens nionde verksamhetsår och därmed kan du bekanta dig med den nionde planen för väghållningen och trafiken för NTM-centralen i Nyland. Motsvarande planer för väghållningen och trafiken, som tidigare kallades för verksamhets- och ekonomiplaner, upprättades varje år av Nylands vägdistrikt, som föregick NTM-centralen. I lagutkastet om trafiksystemet och landsvägarna föreslås att varje landskap ska upprätta en egen plan för väghållningen och trafiken när vi övergår till landskapsförvaltning. Enligt lagutkastet ska även finansieringen och planeringen av väghållningen ske landskapsvis. Redan nu har vi haft så pass god framförhållning att projekten anges landskapsvis på kartan.

Samtidigt som förvaltningen reformeras till en helt ny typ av landskapsförvaltning, betraktar jag förändringen mot en trafik med avsevärt lägre utsläpp och den helautomatiserade trafiken som hägrar i framtiden som ännu större frågor. Steg för steg närmar vi oss dem redan. Trafiken är en konkret del av våra liv och därför rör den också var och en av oss.