Förord

Vägarna och trafiken–en del av vår vardag

I början av 2016 utstakades en trafikstrategi fram till 2025 för NTM-centralen i Nyland. Vårt mål är att skapa goda förutsättningar och en effektiv logistik för näringslivet. För invånarna strävar vi efter en smidig vardag och möjligheter att välja hållbara färdsätt. En viktig verksamhetsförutsättning för näringslivet är kompetent arbetskraft och därför förenas näringslivets och invånarnas behov på ett naturligt sätt i pendlingsfrågor. Tillgängligheten är central både för företagen, servicen och invånarna – vardagen är smidig när man enkelt och säkert kan ta sig till jobbet, skolan, affären, fritidsintressen och hem igen.

I vårt dagliga arbete betyder strategin till exempel att vi samarbetar inom markanvändning för att samhällsstrukturen ska utvecklas så att det finns en bra grund för ett fungerande kollektivtrafiksystem. I enlighet med vår strategi driver vi framåt planeringen av flera leder för lätt trafik och förverkligar till exempel parkeringsplatser för cyklar. Vi gör vad vi kan för att vägnätets reparationsskuld ska sluta växa och prioriterar grundreparationer av broar högt. Vi strävar efter att hålla det livligaste vägnätets skick på nuvarande nivå, tyvärr är det inte möjligt att förvara skicket på andra vägnät med den rådande finansieringsnivån. I vinterunderhållet har vi inte gjort kompromisser utan dess nivå har höjts från och med början av 2019 på en betydande del av vårt vägnät. Det finns ett stort behov för en bestående nivåhöjning på 300 miljoner euro i den årliga budgeten för basunderhållet av trafikleder så att lednätets förfall ska fås i kontroll.

Nu är vi inne på NTM-centralens tionde verksamhetsår och därmed kan du bekanta dig med den tionde planen för väghållningen och trafiken för NTM-centralen i Nyland. Motsvarande planer för väghållningen och trafiken, som tidigare kallades för verksamhets- och ekonomiplaner, upprättades varje år av Nylands vägdistrikt, som föregick NTM-centralen. Vi fungerar jämställt, med trafikbehoven som utgångspunkt inom tre landskap – Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I denna plan presenterar vi för klarhetens skull projekten uppdelade enligt landskap på kartan.

Förvaltningens stora ändringar har förberetts redan i flera år. Under den föregående regeringen förbereddes landskapsreformen som gäller även väghållningen i flera års tid. Jag anser dock att ändringen mot en trafik med radikalt lägre utsläpp är viktigare än ändringarna i förvaltningen. För detta arbete behövs noggrannare vägvisare och vi deltar i utarbetandet av dem för vår del. En mycket betydande sak är den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen som man snart börjar upprätta. Planen inför en mycket eftersökt långsiktighet i verksamheten.

Att röra sig är en konkret del av allas liv. Det är mycket förståeligt att frågor angående trafiken intresserar och även bekymrar många i framtiden. Jag förstår också rätt bra att vi jämnt får rikligt med skarp respons på dåligt skötta, gropiga vägar, farozoner i trafiken eller försenade skolbussar – problem i dagens trafik. Vi upplever vårt arbete som nödvändigt och vi lovar att vi gör vårt bästa för att vardagen skulle vara smidigare och företagens verksamhet skulle fungera även bättre än idag.

Tuovi Päiviö
Direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur