Siirry sisältöön

Etusivu Toiminta ja tavoitteet Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Kehä I - Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä, havainnekuva Kehä I:n eteläpuolelta pohjoiseen.

Suunnittelulla varaudutaan tulevaisuuteen

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on hyvin paljon tarpeita tieverkon kehittämiseen ja parantamiseen. Tarpeet ovat erilaisia ja erikokoisia. Merkittävä osa näistä toimenpidetarpeista esitetään priorisoituina alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa tai kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmissa. Rahoitus ratkaisee, mitä lopulta voidaan toteuttaa. Suunnitelmia teettämällä varaudutaan siihen, että valmius toteuttamiseen on mahdollisimman hyvä toteutusrahoituksen varmistuessa. Erityisesti pääväylien osalta on varauduttava suunnitelmin tuleviin kehittämistarpeisiin pitkällä aikavälillä.

Suunnittelun rahoituksella tehdään ELY-keskuksen perustehtäviin kuuluvaa liikennejärjestelmätyötä ja siihen liittyviä suunnitelmia, mutta myös suurten väylähankkeiden suunnitelmia. Väylävirasto ohjaa isoimpien suunnittelukohteiden suunnittelua valtakunnallisen keskitetyn suunnitteluohjelman kautta. Suunnitteluohjelmaan valittujen esiselvitysten avulla kartoitetaan laajasti tulevia suunnittelu- ja investointitarpeita. Väylähankkeiden arviointiin käytetään hyöty-kustannusanalyysia ja vaikuttavuuden arviointia. Hankearvioinnilla varmistetaan parhaan hankevaihtoehdon eteneminen suunnittelussa. Suunnitteluohjelman hankesuunnittelukohteiden avulla pyritään ensisijaisesti edistämään Väyläviraston laatiman investointiohjelman investointikohteiden suunnittelutarpeita. Valintakriteerit perustuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin: saavutettavuus, tehokkuus ja kestävyys, sekä siihen, onko tarve tunnistettu strategisessa tilannekuvassa tai onko kohde erityisen akuutti tai muutoin kriittinen.

Merkittävimpiä käynnissä olevia tai alkavia hankesuunnittelukohteita ovat:

 • Vt 12 välillä Uusikylä – Tillola, tiesuunnitelma
 • Kehä III, useamman suunnittelukohteen kokonaisuus TEN-T -osuudella, kehittämisselvitys ja aluevaraussuunnitelma
 • Kehä III välillä Ala-Tikkurila – Kalkkikallio (Puistolan sillat), tiesuunnitelma
 • Kt 51 / mt 115 Sunnanvikin eritasoliittymä, tiesuunnitelma
 • Vt 3 parantaminen välillä Kannelmäki – Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä, tiesuunnitelma
 • Vt 4 parantaminen välillä Kehä I – Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä, tiesuunnitelma
 • Vt 25 Asematien eritasoliittymä Vihdissä sekä Vesitornin eritasoliittymä Lohjalla, tiesuunnitelma
 • Vt 7 Länsimäen vaihtopysäkit ja Kehä III eritasoliittymä Vantaalla, tiesuunnitelma
 • Mt 1002 Skåldön sillan tiesuunnitelma Raaseporissa
 • Kt 55 kehittämisselvitys Porvoo – Mäntsälä ja Monninkylän eritasoliittymä, aluevaraussuunnitelma
 • Päijät-Hämeen kestävän liikkumisen laatukäytäväselvitys

Uusia suunnittelutarpeita ovat mm:

 • Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys, tiesuunnitelma
 • Vt 10 ja mt 284 Vieremän pohjavesisuojaus ja tiejärjestelyt
 • Vt 25 kehittämisselvityksen jatkosuunnittelukohteet
 • Vt 4 välillä Kehä III – Kulomäentie, tiesuunnitelma
 • Vt 12 välillä Joutjärvi – Uusikylä, tiesuunnitelma
 • Vt 2 Nummela – Karkkila välin tiesuunnitelma
 • Mt 11466 Tuusulan Itäväylän aluevaraussuunnitelma
 • Mt 152 (kehä IV) tiesuunnitelma
 • Vt 1 / Kehä II (liikenneturvallisuus), tiesuunnitelma

Pienempiä suunnittelukohteita ovat esimerkiksi vuosittaisessa tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa esitettävät tärkeimmät hanketarpeet, MAL-sopimuksissa sovitut hankkeet sekä muuta erillisrahaa budjetista saaneet pienet kohteet.

Tekeillä ovat mm. seuraavat suunnitelmat:

 • Mt 1070 välille Sammatti – Myllykylä jalankulku- ja pyörätie, rakentamissuunnitelma
 • Vt 6 Pukaron liittymän parantamisen tiesuunnitelma

Suunnittelusopimuksin tuemme kuntia ja kaupunkeja edistämään sellaisten kunnille välttämättömien maanteille sijoittuvien hankkeiden etenemistä, joihin valtion rahoitusta ei ole saatavilla. Suunnittelusopimuskohteita on meneillään lukuisia.

Suunnittelutarpeita aiheuttavat myös muiden toimijoiden suunnitteluhankkeet, jotka tavalla tai toisella liittyvät maantieverkkoon. Tällaisia käynnissä olevia ovat esimerkiksi raitiotiehankkeiden suunnittelut Helsingissä ja Vantaalla, tunnelihankkeet Helsingissä sekä Espoo – Salo -oikoradan suunnittelu.