Esipuhe

Tiet ja liikenne – kiinteä osa arkeamme

 

Uudenmaan ELY-keskukselle laadittiin vuoden 2016 alussa liikennestrategia, joka tähtää vuoteen 2025. Tavoitteemme on luoda elinkeinoelämälle hyviä edellytyksiä ja tehokasta logistiikkaa. Asukkaille tavoittelemme sujuvaa arkea ja mahdollisuuksia kestäviin liikkumisvalintoihin. Tärkeä elinkeinoelämän toimintaedellytys on osaava työvoima, joten työmatkaliikenteen kysymykset yhdistävät elinkeinoelämän ja asukkaiden edut luontevasti toisiinsa. Saavutettavuus on aivan keskeistä niin yrityksille, palveluille kuin asuinalueillekin – arki on sujuvaa, kun töihin, kouluun, kauppaan, harrastuksiin ja kotiin pääsee helposti ja turvallisesti.

Strategiamme ei ole vain kauniita sanoja. Olemme perin pohjin käyneet läpi, miten se ohjaa itse kunkin arjen työtä. Parhaimmillaan toteutamme kaikkia tielläliikkujia palvelevia ratkaisuja, jotka kaupan päälle parantavat liikenneturvallisuutta. Toki liikenneratkaisuihin liittyy usein myös monia keskenään ristiriitaisia näkökulmia. Paikallinen elinkeinoelämä esimerkiksi kaipaisi tielle uusia liittymiä, joiden vuoksi tien nopeusrajoitusta tulisi laskea. Tämä kuitenkin hidastaisi maan laajuisia, pidempiä kuljetusketjuja. Työmme on sovittaa linjakkaalla tavalla yhteen eri intressejä ja saada aikaan mahdollisimman hyvä kokonaisuus.

 

Tuovi Päiviö
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja

 

Käynnissä on ELY-keskuksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka myötä tutustuttavanasi on yhdeksäs Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma. Vastaavia tienpidon ja liikenteen suunnitelmia, joita aiemmin kutsuttiin toiminta- ja taloussuunnitelmiksi, laadittiin vuosittain ELY-keskusta edeltäneessä Uudenmaan tiepiirissä. Lakiluonnos liikennejärjestelmästä ja maanteistä esittää, että maakuntahallintoon siirryttäessä jokaiselle maakunnalle laaditaan oma tienpidon ja liikenteen suunnitelmansa. Lakiluonnoksen mukaan maakuntahallinnossa esitetään myös tienpidon rahoitus ja suunnitellaan tienpito maakunnittain. Jo nyt olemme ottaneet sen verran etunojaa tulevaan, että esitämme karttaesityksissä hankkeet maakunnittain.

Samalla kun hallinto uudistuu täysin uudenlaiseksi maakuntahallinnoksi, pidän vielä isompina asioina muutosta kohti radikaalisti nykyistä vähäpäästöisempää liikennettä ja tulevaisuudessa häämöttävää liikenteen täysautomatisaatiota. Etenemme näitä kohti jo askel askeleelta. Liikkuminen on konkreettinen osa meidän jokaisen elämää, ja siksi se myös koskettaa kaikkia meitä.