Tienpidon toimintaympäristö

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tiestö kuluu nopeasti suurien liikennemäärien vuoksi. Suomen erittäin vilkasliikenteisistä teistä 57 prosenttia sijaitsee alueellamme.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tienpidosta Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Näiden kolmen maakunnan alueella asuu kaksi miljoona ihmistä. Alueen tieverkon pituus on noin 12 % koko maan tiestöstä, mutta siellä syntyy kolmannes koko maan liikennesuoritteesta. Myös raskaan liikenteen osuus on alueella poikkeuksellisen suuri, noin neljäsosa koko maan kuljetussuoritteesta.

Liikenne on painottunut Uudellemaalle, jossa sijaitsevat Suomen vilkasliikenteisimmät tiet. Alueella on valtaosa Suomen elinkeinoelämän toimijoista ja paljon valtakunnallista logistiikkaa. Helsinki–Vantaa on maan merkittävin kansainvälinen lentoasema: yli 90 prosenttia Suomen kansainvälisestä matkustajaliikenteestä kulkee sen kautta. Samalla se on merkittävä logistinen solmukohta myös rahtiliikenteelle. Porvoossa sijaitsee Suomen suurin satama sekä merkittävä öljynjalostamo, jonka kautta hoidetaan polttoainejakelu suureen osaan Suomea. Helsingin satama on yksi Suomen suurimmista, ja sen kautta kuljetettu tavara vastaa arvoltaan kolmannesta Suomen ulkomaankaupasta. Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen yhdistää ainutlaatuinen kasvuvyöhyke, Suomen kasvukäytävä, jonka rungon muodostavat päärata ja valtatie 3.

Kuva: Toimintaympäristön ja liikenteen tunnuslukuja.

 

Tilastokeskuksen väestönkasvuennusteessa on arvioitu, että tulevien kahden vuosikymmenen aikana Suomen väestönkasvusta lähes 80 prosenttia tulee kohdistumaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle. Tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsee lähes puolet koko maan työpaikoista, minkä myötä työmatkaliikenne on vilkasta. Alueelle pendelöi päivittäin seudun ulkopuolelta noin 120 000 työmatkalaista. Väestönkasvu, pendelöinti ja jatkuvasti lisääntyvät liikenneruuhkat asettavat haasteita alueen tienpidon lisäksi liikennejärjestelmän toimivuudelle ja -kehittämiselle.

Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun alueella on suuri merkitys koko maan kehitykselle ja kansantaloudelle. Tästä johtuen alueen liikennejärjestelmän ja tiestön toimivuus on tärkeää myös muulle Suomelle.

Muuta maata suuremmista liikennemääristä johtuen alueen tiestö kuluu keskimääräistä nopeammin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnostustoimia tarvitaan tiuhemmin kuin muualla maassa. Tiestö on tietenkin rakennettu käyttöä ja liikennettä varten. Riittävä perustienpidon rahoitus on edellytys pitkäjänteisen ja laadukkaan tiestön ylläpidon mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi.