Joukkoliikenne

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta omalla toimivalta-alueellaan vuosiksi 2017–2020.

Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät koostuvat infrastruktuurin kehittämisestä sekä liikenteen suunnittelusta ja ohjauksesta. ELY-keskus on myös yksi alueensa joukkoliikenteen toimivaltaisista viranomaisista, joka myöntää alueensa reittiliikenneluvat, ostaa liikennettä sekä rahoittaa lippujen hinnanalennuksia ja kuntien joukkoliikenteen kehittämistoimia. Alueen muut toimivaltaiset viranomaiset ovat HSL, Hämeenlinna, Lahti sekä Hyvinkää ja Riihimäki. ELY-keskuksen vuoden 2017 joukkoliikennemääräraha on noin 5,6 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu liikenteen ostoihin. Hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti yhteisrahoituksella kuntien kanssa. Yhteisesti rahoitettavien hankintojen osuus on hyvin merkittävä.

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta omalla toimivalta-alueellaan vuosiksi 2017–2020. Palvelutasopäätös ohjaa Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien joukkoliikennehankintoja sekä muuta joukkoliikenteen kehittämistä.

Joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali ja palveluiden järjestämisen olosuhteet ovat hyvin erilaiset Uudenmaan ELY-keskuksen alueen eri osissa. Muun muassa yhdyskuntarakenne ja asukastiheys sekä liikennevirtojen keskittyminen määrittelevät paljolti mahdollisuuksia joukkoliikennepalveluiden tarjoamiseen.

 

Organisaatio uudistuu

Vireillä olevan aluehallintouudistuksen myötä ELY-keskusten tehtävät joukkoliikenteen toimivaltaisina viranomaisina mahdollisesti lakkaavat 1.1.2019 lukien. Joukkoliikennetehtävät siirtynevät maakunnille. Varmaa tietoa tulevista uudistuksista ei vielä ole. Toteutuessaan liikennekaari tuo uusia toimintamalleja joukkoliikenteen järjestämiseen.

Kunnallisten ja seudullisten toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin tai toimivalta-alueisiin ei esitetä liikennekaaressa muutoksia (hallituksen linjaus 5.4.2016). Jatkossa maakuntauudistuksen organisointien seurauksena joukkoliikenteen toimivalta-alueita voi olla tarpeen muuttaa. Muutokset voivat koskea joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia tai niiden toimivalta-alueita ja edelleen toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävää yhteistyötä.