Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2024–2027

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat.  Tässä suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot, painopisteet ja tavoitteet suunnitelmakaudella. Nelivuotinen tienpidon ja liikenteen suunnitelma päivitetään vuosittain.

Kesäkuu 2023

Esipuhe

Tietopohjaa viisaille päätöksille


Uudenmaan ELYn liikennevastuualueelle, joka kattaa Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat, sijoittuu noin 12 % koko maan maantieverkosta, mutta maantieverkon liikennesuoritteesta ja tavaraliikenteen kuljetussuoritteesta liki 30 % ajetaan tällä verkolla. Koko maan vilkasliikenteisimmistä maanteistäkin reilu puolet sijoittuu tälle alueelle. Ei siis ole yhdentekevää millaisena maanteiden toimivuus ja turvallisuus ylläpidetään nyt ja tulevaisuudessa.