Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2023–2026

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat.  Tässä suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot, painopisteet ja tavoitteet suunnitelmakaudella. Nelivuotinen tienpidon ja liikenteen suunnitelma päivitetään vuosittain.

Kesäkuu 2022

Esipuhe

Tienpitoa väylien palvelukyky varmistaen


Mennyt talvi ja kevät ovat olleet tienpidon näkökulmasta eteläisessä Suomessa poikkeavia. Talvi tullessaan oli runsasluminen. Kevään tullen pakkasen ja plussan puolella sahaava lämpötila rikkoi päällysteitä ennennäkemättömällä tavalla. Kesäkaudelle suunniteltujen toimenpiteiden hankinnat käynnistyivät materiaalien ja polttoaineiden hintapiikissä, jonka etenemistä on edelleen vaikea ennustaa. Hankintojen markkinatilannetta tasoittaa urakoiden sitominen harkitusti kustannusindekseihin, mutta tienpitäjä laskee eurojen riittävyyttä töiden valmistumiseen asti. Toimintaympäristössä tapahtuvat jatkuvat muutokset hallitsemme asiantuntijuudella, joka koskee niin alueen tieverkon kuin koko liikennejärjestelmän toiminnan tuntemusta.