Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018–2021

Sivujen sisältöä päivitetään. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019–2022 julkaistaan toukokuun 2018 alussa.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat, vuonna 2017 yhteensä 46 kuntaa.  Tässä suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot, painopisteet ja tavoitteet suunnitelmakaudella. Nelivuotinen tienpidon ja liikenteen suunnitelma päivitetään vuosittain.

Kesäkuu 2017