Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020–2023

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat, joihin kuuluu vuonna 2019 yhteensä 46 kuntaa.  Tässä suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot, painopisteet ja tavoitteet suunnitelmakaudella. Nelivuotinen tienpidon ja liikenteen suunnitelma päivitetään vuosittain.

Toukokuu 2019