Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken 2024–2027

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I denna plan beskrivs ramvillkor, prioriteringar och mål för väghållningens ekonomi och verksamhet i regionen under planeringsperioden. Planen för väghållningen och trafiken görs upp för en fyraårsperiod med uppdateras årligen.

Juni 2023

Förord

Kunskapsunderlag för kloka beslut


I ansvarsområdet för trafik vid NTM-centralen i Nyland, som omfattar landskapen Nyland samt Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, ligger cirka 12 procent av hela landets landsvägsnät men nästan 30 procent av trafik- och godstrafikens transportarbete körs i detta nät. Drygt hälften av hela landets livligt trafikerade landsvägar ligger i detta område. Det är alltså inte oväsentligt hur landsvägarnas funktionalitet och säkerhet upprätthålls nu och i framtiden.

Utsikter för väghållningen

Fungerar marknaden? Inom NTM-centralen i Nylands område har prisnivån i beläggningsupphandlingarna våren 2023 varit oförklarligt hög. Även om råvaru- och arbetskraftskostnaderna har räknats in i kostnadskalkylerna, har uppskattningarna av kostnaderna ändå överskridits med cirka 50 procent i vårt verksamhetsområde. Detta är betydligt mer än den nationella nivån, där ökningen…

Väghållningens verksamhetsmiljö

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I dessa tre landskap bor två miljoner människor. Vägnätet i området utgör cirka 12 procent av vägnätet i hela landet, men där uppstår en tredjedel av hela landets trafikarbete. Även andelen tung trafik i området är…

Finansiering av väghållningen

Bild: Finansieringen av väghållningen per produkt 2023 (sammanlagt 121 miljoner euro). Finansiering av väghållningen 2023 NTM-centralen i Nyland har beviljats cirka 121 miljoner euro i finansiering för basväghållningen 2023 som det ser ut i juni. Med finansieringen av den grundläggande väghållningen sköts väghållningen inom det statsägda landsvägsnätet, med undantag av…