Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken 2023–2026

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I denna plan beskrivs ramvillkor, prioriteringar och mål för väghållningens ekonomi och verksamhet i regionen under planeringsperioden. Planen för väghållningen och trafiken görs upp för en fyraårsperiod med uppdateras årligen.

Juni 2022

Förord

Väghållning genom att säkerställa trafikledernas serviceförmåga


Den gångna vintern och våren har varit exceptionella när det gäller vägunderhållet i södra Finland. När vintern kom var det mycket snö. När våren kom, bröt temperaturer som växlade mellan minusgrader och plusgrader på ett aldrig tidigare skådat sätt sönder beläggningarna. Upphandlingarna av de åtgärder som planerats för sommarsäsongen inleddes under en pristopp för material och bränslen, som det fortfarande är svårt att förutspå hur den kommer att utvecklas. Marknadsläget för upphandlingar utjämnas av att entreprenaderna binds eftertänksamt till kostnadsindex, men väghållaren räknar ut huruvida pengarna räcker till tills arbetena är slutförda. Vi hanterar de ständiga förändringarna i verksamhetsmiljön med expertis, vilket gäller såväl områdets vägnät som hela trafiksystemets funktion.
Kuva liikenteestä läntiseltä Uudeltamaalta.

Utsikter för väghållningen

Reparationsskulden blir svårare att hantera I planen för de offentliga finanserna 2023–2026 är spartrycket särskilt inriktat på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Det blir en permanent nedskärning på 110 miljoner euro för utveckling av trafikledsnätet efter tre år av höjda nivåer. Även bastrafikledshållningen hotas av en minskning på 15 miljoner euro, vilket ännu…

Väghållningens verksamhetsmiljö

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I dessa tre landskap bor två miljoner människor. Vägnätet i området utgör cirka 12 procent av vägnätet i hela landet, men där uppstår en tredjedel av hela landets trafikarbete. Även andelen tung trafik i området är…
Finansieringen av väghållningen per produkt 2022

Finansiering av väghållningen

Bild: Finansieringen av väghållningen per produkt 2022 (sammanlagt 138,9 miljoner euro). Finansiering av väghållningen 2022 NTM-centralen i Nyland har beviljats cirka 138,9 miljoner euro i finansiering för basväghållningen 2022 som det ser ut i juni. Med finansieringen av den grundläggande väghållningen sköts väghållningen inom det statsägda landsvägsnätet, med undantag av…