Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken 2019–2022

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, år 2018 totalt 46 kommuner. I denna plan beskrivs ramvillkor, prioriteringar och mål för väghållningens ekonomi och verksamhet i regionen under planeringsperioden. Planen för väghållningen och trafiken görs upp för en fyraårsperiod med uppdateras årligen.

Maj 2018